'ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లే' సాంగ్ లిరిక్స్

by సూర్య | Wed, Jun 07, 2023, 10:56 AM

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లె

చెలి కలలి మెరిసేలే

మబ్బులోనే జబిల్లె న చెలి

నగుమోమై విరిసెలే

గుండెలు ప్రాణంగా నీవే నిండంగ

మండే ఎండల్లో వేసే చలి చలి

ప్రేమ రాగాలు ప్రళయ కలహాలు

నాకు నీవే నీవే

వేవేల ముందు జన్మల

బంధాలన్నీ నీవేలే

ఎదలో సందళ్ళు నీ అందలేలే

సంద్రాల నీరే ఇంకేటి

బంజర్లోను పూచేటి పూలన్నీ

నీ హోయలె..

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లె

చెలి కలలి మెరిసేలే

మబ్బులోనే జబిల్లె న చెలి

నగుమోమై విరిసెలేనీ కోసమే ఎదనే గుడిలో

ఇలా మలిచేన మనసే

నీ కానుకై నిలిచే తనువే

నవరసమే నీవంత

పరవశమై జనమంతా

పరిచయమే పందాలంట

ప్రేమే ఇంకా ఇంకా..

మరి మరి నీ కవ్వింత

విరియగా నా వొల్లంత

కలిగేనుల ఓ పులకింత

ఎంతో వింత..

నువ్వువిన జగమున నిలుతున ప్రియతమ

వేవేల ముందు జన్మల

బంధాలన్నీ నీవేలే

యెదలో సందళ్ళు నీ అందలేలే

సంద్రాల నీరే ఇంకేటి

బంజర్లోను పూచేటి పూలన్నీ

నీ హోయలె..

ఎన్నో ఎన్నో వర్ణాల హరివిల్లె

చెలి కలలి మెరిసేలే

మబ్బులోనే జబిల్లె న చెలి

నగుమోమై విరిసెలేగుండెలు ప్రాణంగా నీవే నిండంగ

మండే ఎండల్లో వేసే చలి చలి

ప్రేమ రాగాలు ప్రళయ కలహాలు

నాకు నీవే నీవే

వేవేల ముందు జన్మల

బంధాలన్నీ నీవేలే

ఎదలో సందళ్ళు నీ అందలేలే

సంద్రాల నీరే ఇంకేటి

బంజర్లోను పూచేటి పూలన్నీ

నీ హోయలె..

Latest News
 
విడుదల తేదీని లాక్ చేసిన 'డబుల్ ఇస్మార్ట్' Sat, Jun 15, 2024, 10:03 PM
$1.6M మార్క్ కి చేరుకున్న 'కల్కి 2898 AD' నార్త్ అమెరికా ప్రీ సేల్స్ Sat, Jun 15, 2024, 10:00 PM
ప్రసారానికి అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆహా సర్కార్ సీజన్ 4 9వ ఎపిసోడ్ Sat, Jun 15, 2024, 09:53 PM
'మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి' ఆడియో జ్యూక్‌బాక్స్ అవుట్ Sat, Jun 15, 2024, 05:30 PM
'పుష్ప 2' స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్ గురించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ Sat, Jun 15, 2024, 05:28 PM